Přeshraniční řízení rizik v lesnictví - FORRISK

NÁZEV PROJEKTU: PŘESHRANIČNÍ ŘÍZENÍ RIZIK V LESNICTVÍ

AKRONYM: FORRISK

DÉLKA TRVÁNÍ PROJEKTU: 01.01.2021 - 31.12.2022

ALOKOVANÉ PROSTŘEDKY EFRR: 224 463,40 €

ČÍSLO PROJEKTU: ATCZ251

ZKRATKA: FORRISK

VEDOUCÍ PARTNER: Universität für Bodenkultur, Wien

KONTAKTNÍ OSOBA VEDOUCÍHO PARTNERA: Eduard Hochbichler

PARTNEŘI PROJEKTU:

  • Mendelova univerzita v Brně
  • Bundesanstalt für Agrarwirtschaft und Bergbauernfragen

O PROJEKTU:

Projekt je založen na přeshraniční spolupráci při hodnocení rizik, vývoji vhodných adaptačních strategií a zdokonalení monitorovacích systémů pro vybrané parametry, s cílem přispět k plnění ekosystémových služeb prostřednictvím udržitelného multifunkčního lesnictví. Cílem výměny informací mezi vědci, vlastníky lesů, správci, státní správou a samosprávou a širokou veřejností a využití/rozšíření příkladů osvědčených postupů je přispět k řešení současných a budoucích problémů při obhospodařování lesů.

 

Hlavní výstupy:

  • Identifikace společných problémů a syntéza příkladů dobré praxe v lesnictví
  • Manuál pro řízení rizik a krizí v lesnictví
  • Přeshraniční síť pro výměnu znalostí a informací

KONTAKTY:

Hlavní řešitel projektu za Mendelu: doc. Ing. Radek Pokorný – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Administrativní manažer projektu za Mendelu: Mgr. Alena Šamonilová – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Další informace o aktivitách a výstupech projektu najdete na: www.at-cz.eu/forrisk

 

 

 

 

Asociovaní partneři projektu FORRISK