Oddělení zakládání lesů

zajišťuje pedagogickou i vědeckovýzkumnou činnost v oboru zakládání lesů a pokrývá problematiku umělé obovy lesa od zajištění osiva a dalšího reprodukčního materiálu až po založení a zajištění kultur, včetně problematiky výroby speciální sadebního materiálu a šlechtění lesních dřevin. Kromě řešení aktuálních problémů oblasti semenářství, školkařství a zalesňování spočívá těžiště vědeckovýzkumné činnosti v rhizologii lesních dřevin.

Oddělení zakládání lesů zabezpečuje výuku obligatorních předmětů Zakládání lesů a Šlechtění lesních dřevin a výuku volitelného předmětu Pěstování speciálního sadebního materiálu zaměření všeobecné lesnictví, a to u denního i distančního studia lesního inženýrství. 

 

Oddělení pěstění lesů

zabezpečuje ve studijním programu lesní inženýrství výuku obligatorní státnicové disciplíny Pěstění lesů a dvou předmětů volitelných Pěstění účelových lesů a Pěstění intenzivních lesních kultur. Pro denní studium krajinného inženýrství zajišťuje společně s oddělením zakládání lesů výuku obligatorního předmětu Zakládání a pěstění lesů. Souběžně garantuje ústav výuku předmětu Lesnictví a funkce lesů jednak pro obor agroekologie a jednak pro obor pozemkové úpravy na Agronomické fakultě (AF). Dále oddělení zajišťuje předmět Základy lesnictví pro obory všeobecný, fytotechnický a zootechnický na AF.